Yrd.Doç.Dr. Erol KARACA

 

 

Kişisel Bilgiler
Ünvanı   :  Yrd.Doç.Dr.
Adı Soyadı   :  Erol KARACA
Eposta   :  karacae69@hotmail.com
Web Sitesi   :  
Birimi   :  Eğitim Fakültesi   /  [Eğitim Bilimleri]
İletişim Bilgileri
Telefon   :  02742652012 / 05059111528     Dahili   :  4573
Faks   :  02742652057        Oda No      :   308

Adres

  :   Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Yolu 10.km. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri KÜTAHYA
 
  Eğitim Bilgileri
    Derece     Üniversite     Bölüm     Şehir/Ülke/Yıl
    Doktora     Ankara Üniversitesi     Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme     Ankara/Türkiye / 2003
    Yüksek Lisans     Hacettepe Üniversitesi     Sosyal Bilimler Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme     Ankara/Türkiye / 1996
    Lisans     Hacettepe Üniversitesi     Eğitim Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı     Ankara/Türkiye / 1991
  Yabancı Dil Bilgileri
    Yabancı Dil     Üds Puanı     Kpds Puanı     T.o.e.f.l Puanı
    İngilizce     70          
  Akademik Özgeçmiş
    Ünvan     Üniversite     Bölüm     Ana Bilim Dalı     Şehir/Ülke/Yıl
    Yrd.Doç.Dr.     Dumlupınar Üniversitesi     Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü     Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme     Kütahya Türkiye / 2004-
    Öğr.Gör.Dr.     Anadolu Üniversitesi     Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü     Ölçme ve Değerlendirme     Türkiye / 2003-2004
    Öğr.Grv.     Anadolu Üniversitesi     Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü     Ölçme ve Değerlendirme     Türkiye / 1998-2003
    Arş.Gör.     Anadolu Üniversitesi     Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü     Ölçme ve Değerlendirme     Türkiye / 1994-1997
  Görev Yerleri
    Birimi     Görevi
    Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri     Öğretim Üyesi
  İdari Görev Bilgileri
     Ünvan     Birim     Başlangıç - Bitiş Yılı
    Bölüm Başkanı     Dumlupınar Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi     2004 2009
  Akademik Faaliyetler
     Türü     Katılım Şekli     Etkinlik     Yeri / Yılı
    Konferans     Konuşmacı  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME    DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/
    Diğer     Konuşmacı  8. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı    İnönü Üniversitesi Malatya/06.07.2004
    Diğer     Konuşmacı  8. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı    İnönü Üniversitesi Malatya/06.07.2004
    Sempozyum     Panelist  Kastamonu Basın Sempozyumu    Kastamonu/10.01.2009
    Konferans     Panelist  Media and Global Divides Stockholm Conference    Stockholm/20.07.2008
  Yürütülen Dersler
     Dönem     Ders Adı     Birim
    I.Dönem     Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları     EĞİTİM FAKÜLTESİ    
    I.Dönem     Program Geliştirme ve Öğretim         
    I.Dönem     Ölçme ve Değerlendirme         
    II.Dönem     Program Geliştirme ve Öğretim         
    II.Dönem     Ölçme ve Değerlendirme         
  Bilimsel Yayın Bilgileri
 ULUSLARARASI MAKALELER.

SCI- Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanmış tam makale

Karaca, E. (2008). An Investigation of Primary and High School Teacher' Perception Levels of Efficacy of Measurement and Evaluation in Education in Turkey, Social Behavior and Personality Journal, 36 (8), 1111-1122.

,(2008),
SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale

Karaca, E. (2011). Investigation of the Reliability and Validity of the Perception of Teaching Profession Problems Scale with a Structural Equation Model: A Researh on Teachers, Education, 132 (2), 262-272

,(2011),
SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale

Karaca, E. (2011). Sendikaya Bağlılık Ölçeğinin (SBO) Bir Yapısal Eşitlik Modeli ile Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma, İş, Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 65-68.

,(2011),
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale (yabancı dilde)

Karaca, E. (2008). Teacher Trainees' Opinions about Teaching Profession Knowledge Courses in Turkey, World Applied Sciences Journal, 5 (19), 76-80.

,(2008),
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale (yabancı dilde)

Karaca, E. (2009). An Evaluation of Teacher Trainees' Opinions of the Peer Assessment in Terms of Some Variables, World Applied Sciences Journal, 6 (1), 123-128.

,(2009),
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale

Karaca, E. (2011). Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) Yönelik Tutumları, Akademik Bakış Dergisi, 1-18.

,(2011),
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale

Karaca, E. (2011). Öğretimde Geribildirimin Önemi, Gerekliliği ve Niteliğine İlişkin Öğrenci Algıları, E-Journal of New World Sciences Academy, 1951-1960.

,(2011),
 ULUSLARARASI BİLDİRİLER.

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayınlanan veya poster olarak sergilenen bildiri

Karaca, E. ve diğerleri (2008). The Journalists Trainees' Attitudes towards the Journalism Profession in Turkey, Media and Global Divides, Journalism Research and Education Section of IAMCR Stockholm Conference, 20-25 July 2008, Sweden.

,(2008),
 ULUSAL MAKALELER.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

Karaca, E. (2003). Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Yeterliklerine İlişkin Likert Tipi Bir Yeterlik Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 1789-198.

,(2003),
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

Karaca, E. (2004). Seçme Gerektiren, Kısa Cevaplı ve Doğru-Yanlış Testlerinin Madde ve Test Özelliklerinin Karşılaştırılması, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 

,(2004),
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

Karaca, E. ve diğerleri (2005). Akılcı Olmayan İnanç Ölçeğinin Lise Öğrencilerine Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları, 23 (3). 77-86.

,(2005),
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

Karaca, E. (2006). Öğretimde Planlama, Uygulama ve Değerlendirme Yeterliklerine Yönelik Bir Algı Ölçeği, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 25, 119-128.

,(2006),
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

Karaca, E. (2006). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 223-230.

,(2006),
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

Karaca, E. (2008). Eğitimde Kalite Arayışları ve Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 61-80.

,(2008),
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

Karaca, E. (2003). Öğretimde Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20. Yıl Armağanı, 2, 129-140.

,(2003),
 ULUSAL BİLDİRİLER.

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri

Karaca, E. (2009). Kastamonu İlindeki Yerel Gazetecilerin Gazetecilik Mesleğine Yönelik Tutumları, Kastamonu Basın Sempozyumu, 10 Ocak 2009, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.

,(2009),
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayınlanan veya poster olarak sergilenen bildiri

Karaca, E. ve Aşıcı, N. (2002). Gelişim ve Öğrenme Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeği, 7. Ulusal Psikolojik ve Rehberlik Kongresi, 09-11 Temmuz 2002, İnönü Üniversitesi, Malatya.

,(2002),
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayınlanan veya poster olarak sergilenen bildiri

Karaca, E. (2004). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersine İlişkin Likert Tipi Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması, 8. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 06-09 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi, Malatya.

,(2004),
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayınlanan veya poster olarak sergilenen bildiri

Karaca, E. (2004). Öğretmen Adaylarının Planlama ve Öğretim Süreci Yeterliklerine İlişkin Algıları, 8. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya.

,(2004),
 ULUSAL KİTAPLAR.

Alanında yayımlanan kitap

Karaca, E. (2004). Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Yeterliklerine İlişkin Algıları, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Ya. No: 1549, Eğitim Fakültesi Ya. No: 90.

,(2004),
Alanında yayımlanan kitap

Karaca, E. (2011). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eskişehir: Gülen Ofset.

,(2011),
Alanında yayımlanan kitap

Karaca, E. (2006). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Eskişehir: Nisan Kitabevi.

,(2006),
Alanında yayımlanan kitap

Karaca, E. ve diğerleri (2010). Türkiye'de Gazetecilerin Kişisel Özellikleri ile Sosyal ve Mesleki Koşullar Bakamından Gazetecilik Mesleğine Yönelik Tutumları, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

,(2010),
Alanında yayımlanan kitap içinde bölüm yazarlığı (her bölüm için)

Karaca, E.  (2010). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Psikolojisi (ed. Akbaba, S. ve Alnıak, Ş.), Bölüm 14, İstanbul: Lisans Yayıncılık.

,(2010),
Alanında yayımlanan kitap içinde bölüm yazarlığı (her bölüm için)

Karaca, E. (2008). Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavramlar, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (ed. Erkan, S. ve Gömleksiz, M.). Bölüm 1, Birinci Baskı, Ankara: Nobel Yayıncılık.

,(2008),
Alanında yayımlanan kitap içinde bölüm yazarlığı (her bölüm için)

Karaca, E. (2008). Test ve Madde Analizi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (ed. Erkan, S. ve Gömleksiz, M.) Bölüm 6, Birinci Baskı, Ankara: Nobel Yayıncılık.

,(2008),
Alanında yayımlanan kitap içinde bölüm yazarlığı (her bölüm için)

Karaca, E. (2010). Ölçme Sonuçları Üzerinde Yapılabilecek İstatistiksel İşlemler, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (ed. Tekindal, S.), Ankara: PegemA Yayıncılık, 169-215.

,(2010),
 ARAŞTIRMA PROJELERİ.

Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) görev almak

Karaca, E. (2009). Türkiye'de Gazetecilerin Kişisel Özellikleri ile Sosyal ve Mesleki Koşulları Bakımından Gazetecilik Mesleğine Yönelik Tutumları, Anadolu Üniversitesi BAP Projesi, Araştırmacı.

,(2009),
Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) görev almak

Karaca, E. (2010-...). Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesindeki Rolu, Anadolu Üniversitesi BAP Projesi (devam ediyor), Araştırmacı.

,(2010),
Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) görev almak

Karaca, E. (2011). Sosyal Ağ Bakış Açısıyla Eğitime Bağlı Akademik Başarı ve İstihdam Beklentisi, Anadolu Üniversitesi BAP Projesi, Araştırmacı.

,(2011),
Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) görev almak

Karaca, E. (2011-...). Türkiye'den Almanya'ya Evlilik Yoluyla Göç Eden Kadınların Çalışma Yaşamına Girişte Karşılaştıkları Sorunlarla Mücadeleye Yönelik Eylem Planı Oluşturulması, Anadolu Üniversitesi BAP Projesi, Araştırmacı. 

,(2011),
Copyright © D.P.Ü Enformatik Bölümü
Akademik Bilgi Sistemi